Informacje o kraju

Republika Zambii, dawniej Rodezja Północna państwo w południowej Afryce bez dostępu do morza. Pierwotnie tereny dzisiejszej Zambii zamieszkiwali Buszmeni, a od ok. VI wieku zaczął się napływ ludów Bantu. Od XIV do XV wieku pod wpływami państwa Monomotapa. W XIX wieku na terenie Zambii powstały dwa stabilne twory państwowe – państwo Barotse (na zachodzie) i Bemba (na południowym zachodzie).

Od 1902 Zambia znalazła się pod zarządem Brytyjskiej Kompanii Afryki Południowej. W tym czasie rozpoczęła się tam eksploatacja bogatych złóż rud miedzi, a także budowa linii kolejowych dla umożliwienia wywozu surowców. W 1911 roku tereny te zostały przekształcone w brytyjski protektorat o nazwie Rodezja Północna. Od 1924 do uzyskania niepodległości Rodezją Północną administrował rząd brytyjski. W okresie międzywojennym Rodezja Północna stała się największym producentem miedzi na świecie.

Dzisiejsza Zambia czyli kraj dwa i pół razy większy od Polski, zamieszkany przez ludzi mówiących 72 językami wychowani w różnych kulturach, wyznający wszystkie główne religie, należący do dziesiątków kościołów i setek sekt. A jednak potrafią żyć w niesamowitej harmonii, co jest jednym z ewenementów na skalę Afryki. [Wikipedia]