Informacje o kraju

Szwajcaria (Konfederacja Szwajcarska) państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria jest państwem neutralnym. Nie jest częścią Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiada jednak specjalne dwustronne stosunki z UE, dzięki czemu uczestniczy w wybranych inicjatywach oraz dopłaca do budżetu unijnego. Szwajcaria formalnie nie ma stolicy, jej funkcję de facto pełni jednak Berno, będące siedzibą rządu.

Szwajcaria jest jednym z krajów alpejskich który Graniczy z Niemcami, Austrią, Liechtensteinem, Włochami i Francją.