Informacje o kraju

Albania państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach, na zachodzie ma dostęp do Morza Adriatyckiego, a na południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od Włoch oddziela ją cieśnina Otranto o szerokości ok. 72 km.  Albania graniczy z Grecją, Czarnogórą, Macedonią i Kosowem.

Albania jest członkiem ONZ, NATO, OBWE, Rady Europy, WTO oraz jednym z założycieli Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Stolicą kraju jest Tirana, jest to również finansowe centrum kraju gdzie mieszka ok. 895 tys. Ludzi.

Albania jest nazwą kraju, zaczerpniętą ze źródeł grecko-rzymskich. Przez mieszkańców ich kraj jest nazywany Shqipëri. Rdzeń alb został zaczerpnięty z języków ilirskich i oznacza kolor biały. Historia Świata Polibiusza, pochodząca z II w. p.n.e., wspomina o plemieniu żyjącym na terenie dzisiejszej Albanii, którego członkowie byli nazywani Albanoí i Arbanitai. Albańska nazwa Shqipëria pochodzi od słowa Shqipoj oznaczającego mówić otwarcie, krótko i jasno.

Albania jest w 75% krajem górzystym. Niewielki procent kraju zajmują niziny położone nad Morzem Adriatyckim oraz doliny większych rzek takich jak: Drin, Wjosa i Seman z Devoll. Pozostała część kraju to wyżyny oraz góry w paśmie Gór Dynarskich. Na granicach znajdują się 3 duże jeziora: Szkoderskie, Ochrydzkie oraz Prespa.

Mimo znacznych inwestycji transport drogowy i kolejowy jest tu słabo rozwinięty. Tylko 40% dróg spełnia europejskie standardy, zaś linie kolejowe liczą w sumie 540 km. Motoryzacja jest dopiero w fazie początkowej. Głównym portem morskim jest Durrës, a lotniczym port lotniczy Rinas w Tiranie. Po długotrwałej izolacji Albania koncentruje się na rozwoju turystyki międzynarodowej, głównie na wybrzeżu Riwiery Albańskiej. Liczba turystów zagranicznych przekracza już milion rocznie.