Świątynia Borobudur to buddyjska świątynia na Jawie która powstała pomiędzy 750 a 850 r. n.e., kiedy nad Jawą panowała zhinduizowana dynastia Śailendrów. Świątynia buddyjska wyrosła z mniejszego zamierzenia architektonicznego poświęconego Śiwie. Borobudur jest jednym z największych obiektów kultu buddyzmu na świecie. Piramidalna konstrukcja świątyni odzwierciedla buddyjską wizję świata. Ma budowę tarasową, na pięciu czworobocznych tarasach dolnych znajdują się reliefy przedstawiające sceny z życia Buddy i dżataki. Na trzech górnych tarasach kolistych mieszczą się 72 dagoby, zaś w każdej z nich (poza jedną) znajduje się figura Buddy. Całość wieńczy większa od innych dagoba. Budowla nie posiada pomieszczeń wewnętrznych, przeznaczona jest do rytualnej pielgrzymki, na trasie której rozmieszczone są płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Buddy o łącznej długości około 6 km. Jest to ponad 2000 reliefów, wykonanych z szarego trachitu. W 1991 Borobudur wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Prambanan to hinduistyczny zespół świątynny położony w Indonezji na wyspie Jawa, w odległości 18 km od miasta Yogyakarta. Jest on największym świątynnym hinduistycznym kompleksem w Indonezji i jest jedną z największych świątyń hinduistycznych w południowo-wschodniej Azji. W 1991 roku zespół świątynny Prambanan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.